Tisuće malih korisnika naših usluga

Ovom popisu bi trebalo navesti i reference dobave i ugradnje klimatizacijske opreme za luksuzne privatne rezidencije ali u cilju zaštite privatnosti naših korisnika nismo ih decidirano naveli.